• Volg ons op:

“Met veel liefde en warmte een veilige en vertrouwde omgeving creëren, waarin kinderen zelf mogen ontwikkelen en mogen zijn wie ze willen zijn. En kunnen uitgroeien naar een eigen ik”

Beleid

Het Begin stimuleert de algehele ontwikkeling van de kinderen, zodat ze goed worden voorbereid op de eigen plek in de hedendaagse maatschappij. Wij stellen ons ten doel om de kinderen te motiveren en te stimuleren, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren, zelfredzaam worden en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt respectvol omgegaan met de eigenheid van de kinderen; ieder kind is uniek in aanleg en aard en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo en op eigen wijze. Wij willen hier zoveel mogelijk bij aansluiten.

Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze zich veilig en geliefd voelen, persoonlijke aandacht krijgen en voldoende uitgedaagd worden Een kind is van nature nieuwsgierig, onderzoekend en leert in zijn eigen tempo. Zo ontdekken ze allerlei dingen over zichzelf, de ander en de wereld om hun heen. Om zich goed te kunnen ontwikkelen is een kind aangewezen op de omgeving. De wereld van een kind zit vol verwondering en magie. Deze wereld van verwondering en magie zetten wij in om ervoor te zorgen dat uw kind zich kan ontwikkelen. Wij bieden een liefdevolle, leerzame en veilige omgeving. Bij ons staat het kind centraal bij alles wat we doen. Het is onze taak om ze daarin te blijven stimuleren. Hierin helpen wij de kinderen om een eigen plek te vinden binnen onze steeds veranderende samenleving.

Het is belangrijk dat het kind zich thuis voelt binnen het verblijf. Dit wordt bepaald door de communicatie naar de kinderen toe, de ruimte en de ondersteuning in de ontwikkeling. Daarnaast is het een streven om eenzelfde mate van warmte en veiligheid te bieden, die het kind thuis gewend is. Hiervoor sluiten wij in onze visie aan op de visies van pedagogen Loris Malaguzzi, Maria Montessori en Thomas Gordon.

Het pedagogisch beleidsplan en de andere protocollen zijn terug te vinden op de vestiging.