• Volg ons op:

Wenbeleid

Individuele aandacht in de verzorging en ontwikkeling is voor een baby van groot belang. Individuele interacties tussen baby’s en volwassenen dragen bij aan de ontwikkeling van de hersenen. Een goede band met een baby is volgens ons nodig om een baby alle mogelijkheden tot een goede ontwikkeling te geven. Om kinderen veilig te laten hechten werken wij met een beleid in het wennen. Hierbij hebben we een gesprek met de ouder(s) en noteren we alles wat we moeten weten over het kind. Zoals het slapen, de voeding, medische gegevens.

 Het Begin hecht veel waarde aan een goede start van kinderen, daarom hebben de pedagogisch medewerkers extra aandacht voor de kinderen die komen wennen. We vragen ouders altijd mee te denken over het soepel laten verlopen van een wenperiode van een kind. We stellen het op prijs als ouders komen kijken op de groep aan het begin van de plaatsing. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers van de groep kennis maken met de gebruiken en rituelen die ouders thuis met hun kinderen doorlopen.

Kinderen kunnen bij Het Begin rekenen op een warme, veilige en uitdagende plek, waarin het leggen van contacten, persoonlijke aandacht en ontdekken centraal staat. Om dit goed te organiseren is een stevig netwerk van opvoedpartners om het kind heen van groot belang. Aansluiting met thuis vinden we dan ook erg belangrijk. Ouders en medewerkers kunnen door middel van een goede afstemming samen zorgen voor een doorgaande lijn voor het kind tussen thuis en het kinderdagverblijf. Dit vinden wij belangrijk in verzorgingsmomenten, maar ook in de gebeurtenissen van de dag.

U heeft de mogelijkheid om uw kind 2 keer te laten wennen op de groep. Het gaat hierbij om 2 halve dagen. De ene keer is het een ochtend en de andere keer een middag. Dit zijn halve dagen van 3 á 4 uurtjes. In overleg is er ook altijd een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld beide keren een ochtend of beide keren een middag. Tijdens het wennen zijn ouders van het kind dat komt wennen niet aanwezig op de groep. De wendagen vinden plaats op de eerste twee dagen dat het kindplaatscontract is gestart of indien met ouder afgesproken al eerder.  Ouders worden hier bij inschrijving over geïnformeerd zodat zij hier rekening mee kunnen houden.