• Volg ons op:

Contact met ouders

Bij Het Begin maken we gebruik van een digitaal ouderportaal, KidsKonnect, waarmee medewerkers
ouders direct kunnen informeren over de gebeurtenissen op de groep. Hierin kunnen ouders ook zelf makkelijk wijzigingen in de opvang regelen. Wij stellen het zeer op prijs als ouders het ons laten weten wanneer hun kind een dag niet naar het kinderdagverblijf komt. Ouders kunnen dat (naast telefonisch) ook via het digitale ouderportaal doorgeven. Via een tablet communiceren we met ouders over de belevenissen van de kinderen op de groep. Bij de jongste kinderen wordt er bijvoorbeeld ook geregistreerd wanneer een kind de fles heeft gekregen of heeft geslapen. De berichten kunnen worden aangevuld met foto’s van de activiteiten. Buiten deze digitale communicatie gaan we met ouders, bij het halen en brengen van de kinderen, in gesprek om de dag door te spreken.

Wij maken dagelijks foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden gebruikt om ouders te informeren over het verloop van de dag van hun kind(eren) in het ouderportaal en worden daarnaast gebruikt voor de website van Het Begin, Facebook, Instagram en in folders of ander promotiemateriaal. Ouders kunnen hiervoor toestemming geven tijdens het intakegesprek. De privacy van ouders en kinderen is geregeld in het privacyreglement van de organisatie. Dit ligt ter inzage bij de locatiemanager van het kinderdagverblijf en kan op aanvraag worden verstrekt.